+371 672-264-24
lnea@lnea.lv

LNEA darbības sfēras

Latvijas Neatkarīgo Ekspertu Asociācijas darbības sfēras

1. Juridiskās konsultācijas un visu veidu juridiskie pakalpojumi, tai skaitā darījumos ar nekustamo īpašumu.

2. Ekspertīzes un pētījumi,

2.1. Kriminālistiskās, tai skaitā, rokrakstu, dokumentu tehniskās, trasoloģiskās, balistiskās u.c.
2.2. Tiesu medicīnas.
2.3. Tiesu psihiatriskās.
2.4. Psiholoģiskās.
2.4.1. Psiholoģiskās konsultācijas un testēšana.
2.4.2. Intelekta eksprestestēšana.
2.5. Autotehniskās.
2.6. Ugunsgrēka tehniskās.
2.7. Arhitektūras un celtniecības.
2.8. Nekustamā un kustamā īpašuma novērtējums.
2.9. Darba aizsardzībā.
2.9.1. Konsultācijas darba aizsardzības dokumentācijas sagatavošanai auditam, dokumentācijas izveidē, tai skaitā būvniecības organizācijai.
2.9.2. Darba aizsardzības kaitīguma veselībai novērtējums un konsultācijas kaitīguma novēršanas pasākumu izstrādē.
2.9.3. Nelaimes gadījumu darbā izvērtēšana un konsultācijas nelaimes gadījuma izmeklēšanā, dokumentu komplektācijā.
2.10. Tehnoloģisko iekārtu.
2.11. Lauksaimniecības mašīnu un iekārtu kompleksais novērtējums.
2.12. Energoapgādes un elektroiekārtu, gāzes saimnicības un tvaika energoietaišu.
2.13. Hidrauliskās.
2.14. Bioloģiskās un ķīmiskās.
2.15. Augsnes ķīmiskie un struktūras pētījumi.
2.16. Indīgo, narkotisko, stipri iedarbīgo vielu, augu pārstrādes un nezināmas izcelsmes vielu.
2.17. Ekoloģiskās un meteoroloģiskās.
2.18. Kafejnīcu, bistro, pārtikas veikalu, cehu u.c. rekonstrukcijas un celtniecības projektu higiēniskā ekspertīze.
2.19. Ģeoloģiskās un ģeodēziskās.
2.20. Farmakoloģiskās.
2.21. Prečzinības, tai skaitā parfimērijas izstrādājumu, apavu un apģērbu.
2.22. Bioakustiskās, tai skaitā vibrācijas; vienreizīgo akustisko procesu analīze (šāviens, sitiens).
2.23. Gaisa sfēras (gāzu esamība-metāns, sērūdeņradis, tvana gāze) gāzvedējos, tankkuģos.
2.24. Patentu un autortiesību.
2.24.1. Izgudrojuma pieteikumu noformēšana un aizsardzība.
2.25. Intelektuālā īpašuma novērtēšana, tai skaitā izgudrojumu.
2.26. Nekustamā un kustamā īpašuma apdrošināšanas tehniski ekonomiskais pamatojums.
2.27. Finansu un grāmatvedības.
2.28. Tiesībzinātņu, tai skaitā jūras un gaisa tiesību, tirdzniecības un starptautisko tiesību.
2.29. Autortiesību, tai skaitā mākslas zinātniskās un literatūrzinātniskās.
2.30. Konsultācijas muitas likumdošanā.
2.31. Informācijas tehnoloģiju aizsardzība.

Konfidencialitāte un kvalitāte tiek garantēta!